Lynx کانال یوتیوب بارگذاری شده با Innuendo جنسی را راه‌اندازی کرد

ما در ماه های اخیر شاهد حضور گسترده شرکت هایی هستیم که از تبلیغات پیشنهادی استفاده می کنند و از زنان کم لباس استفاده می کنند ، اما سیاهگوش (یا Ax که در کانادا با نام تجاری آنها فعالیت می کند) اما کمپین جدیدی را آغاز کرده است. آنها آن را “چیزهای جدی خسته کننده” می نامند و اساساً برخی از مدلهایی را که زیر لباس خود می پوشند ، درمورد چیزهایی نظیر پارلمان ، کاما آکسفورد و جنگهای بیورده قرن هفدهم نشان می دهد. در حالی که استفاده از مدل قابل پیش بینی است ، ما باید کلاه خود را به سمت افرادی که می زنیم برداریم

کپی را در این تبلیغات نوشت و صدا را از آنجا نوشت که به طرز شگفت انگیزی نوشته شده و بارگذاری شده توسط کاروانسرا. مطمئناً این نوع از تبلیغات هیچ یک از طرفداران زن را به خود جلب نخواهد کرد ، بلکه از نظر ایجاد محتوا که در بازار هدف آنها برای مردان جوان به اشتراک گذاشته خواهد شد ، این تبلیغات در جای خود قرار خواهد گرفت.

جنگ های بیور

نمی دانم چرا آنها این جنگ کاملاً مبهم که در قرن هفدهم جنگیده شد را به عنوان اولین موضوع خود برای بینندگان انتخاب کردند؟ لازم نیست بین خطوط خیلی سخت بخوانید تا ببینید که در چه موقعیتی قرار دارند.

کاما آکسفورد توضیح داده شده است

اکثر مردم نگران نگارشی و جزئیات دقیق تر کاما و آکسفورد نیستند اما سیاه گوش می تواند با این فیلم نسل جدیدی را به سالهای مدرسه خود بازگرداند.

سیستمهای پارلمانی

صحبت های پارلمان پر از کلماتی است که بسیاری از ما با آنها آشنایی نداریم و این فیلم کوتاه نقش های مختلف و چگونگی انتخاب مردم را توضیح می دهد.

اولین بار در Adweek مشاهده شد

زارا برک