هم وابستگی چیست و هم وابسته کیست؟

 

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

هم وابستگی چیست و هم وابسته کیست؟

هم‌وابستگی به عنوان یک مفهوم روان شناختی در اواخر دهه هفتاد از قرن بیستم در ایالات متحده آمریکا بیان شد. در ابتدا این مفهوم برای توصیف یک شخص یا اشخاصی که با شخص وابسته به الکل در ارتباط بودند؛ استفاده می شد(سابی,1987) (Laizane, 2012).

لازم به توضیح است که باید بین واژه­ی هم­وابستگی و وابستگی متقابل تمایز قائل شد. وابستگی متقابل نوعی وابستگی سالم و پویا است که در یک رابطه بین دو نفر ایجاد می­شود ولی هیچکس نیازمند آن نیست که طرف مقابل را به خود نیازمند کند و احساس ناامنی و نگرانی در آن وجود ندارد. ولی هم­وابستگی رابطه­ای بیمارگونه است که در ‌آن دو طرف محتاج  ونیازمند بودن طرف مقابل هستند و هر یک از نیاز دیگری در جهت ارضاء نیاز خود بهره می­گیرد و معمولاً یکی یا هر دو نفر در این رابطه درگیر انواع اعتیادها و رفتارهای وسواسی می­گردد. به عبارت واضح­تر، هم­وابسته «معتاد به معتاد» است و هم­وابستگی «اعتیاد به اعتیاد» (ویتفیلد چارلز 1991 ترجمه معصومیان, 1382).

نوروزی (1388) به سادگی، واژه­ی هم­وابستگی را چنین تعریف کرده:

« هم­وابستگی ویژگی فردی است که به یک معتاد وابسته شده است. و …به زندگی با معتاد عادت کرده  و گاه حتی رفتارش باعث تشویق اعتیاد او هم می­شود.”

آدمی همواره بدنبال آسایش و خوشبختی است، در هم­وابستگی در فقدان شدید این خوشبختی، به دنیای خارج از خود متوسل می­شود و چیزی غیر از خود حقیقی را دنبال می­کند و تمامی حواسش متمرکز بر خارج از خود می­شود. حال آنکه انسان باید هوشیارانه مسئولیت زندگی، نیازها، باورها و خواسته­ها­یش را با خود حقیقی و باور به آن بپذیرد. این جستجو در دنیای خارج و وابستگی به آن تا بدان جا که خود دروغین ساخته می­شود، زندگی ما را مختل و وضعیت ما را به «بی­خودی» می­کشاند. در این شرایط فرد دچار احساس پوچی، آشفتگی و رنج است. به گفته­ی ویتیفیلد در کتاب هم­وابستگی “ما در درونمان یک بخش الهی داریم، این بدان معنی است که قدرت مطلق در درون ماست و ما هم در درون آن هستیم (ویتفیلد چارلز 1991 ترجمه معصومیان, 1382).

هم­وابستگی، بیماری گم­شدگی خود است که ریشه­ی بیماری­های جسمی، روانی، عاطفی و روحی ما می­شود. هم­وابسته­ها چنان مشغول  دیگران می­شوند که نیازها و رفتارهای خود را بر پایه­ی نیاز و رفتار دیگران  می­سازند و تماسشان را با آنچه در درونشان می­گذرد از دست می­دهند. هم­وابستگی شایع­ترین نوع اعتیاد است (ویتفیلد چارلز 1991 ترجمه معصومیان, 1382).

در اصل، هم‌وابستگی به الگو های قابل تشخیص رفتاری و نگرش های شخصیتی موجود در اعضای خانواده یا همسران افراد الکلی اشاره دارد (کرماک[1], 1986). در سال های اخیر ساختار هم‌وابستگی در معرض هر رویداد مزمن استرس زا در محیط خانواده مثل سوء استفاده جسمی، جنسی یا احساسی، غفلت، یا آسیب روحی مفرط، قرار گرفته است (لاگهد[2], 1991) (Shih-Hua, 2010).

هم‌وابستگی به  “الگویی از وابستگی دردناک به رفتارهای اجباری و مورد تایید دیگران در تلاش برای یافتن امنیت، ارزش شخصی، و هویت” گویند (وگچیدر[3] ,1990) (Shih-Hua, 2010). ما از زمان تولد با الگوهای غلط از طرف خانواده، معلمان، دوستان، قهرمانان زن و مرد می­توانیم الگوهای رفتار هم­وابسته را ببینیم و بیاموزیم. بدین ترتیب هم­وابستگی می­تواند بیماری مسری و اکتسابی قرن حاضر باشد (ویتفیلد چارلز 1991 ترجمه معصومیان, 1382).

اغلب هم­وابسته­ها دچار مشکلات زیادی هستند از جمله: بی­تفاوتی عاطفی، افسردگی، اعتماد به نفس ضعیف، رفتارهای اعتیادی به غذا، قمار یا حتی مواد، مشکلات جسمی و نقص ارتباطی (نوروزی, 1388).

تجزیه و تحلیل های آخرین تحقیقات روی هم‌وابستگی و بررسی تفاسیر مختلف از هم‌وابستگی توسط آقای دیر[4] و همکارانش انجام شد. آن ها به این نتیجه رسیدند که اکثریت محققان چهار ویژگی اصلی هم‌وابستگی را بیان می کردند: 1) گرایش بیش از حد (تمرکز) بر دیگران، 2) از خودگذشتگی و ایثار، 3) تمایل بیش از حد برای کنترل افراد دیگر، و 4) پنهان کردن، سرکوب احساسات فرد، ناتوانی در ابراز احساسات(دیر 2005) (Laizane, 2012).

گفته شده است که هم‌وابستگی ریشه در گسترش رفتارهای بقا در خانواده های ناکارآمد دارد. استافورد [5]2001 میزان هم‌وابستگی را بررسی کرده و روی اندازه هم وابستگی تحقیقاتی انجام داد و این امر را ارائه کرد که معیار های تشخیصی برای رسیدن به یک اتفاق نظر در ارزیابی صفات فردی هم وابستگی و اختلالات بسیار مبهم و مختلف هستند (Laizane, 2012).

 

[1] Cermak, T.

[2] Loughead

[3] Wegscheider

[4]Dear

[5] Stafford