عواملی که سبب ایجاد و حالت اضطراب شخص می‌شوند

 

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

سبب شناسی اضطراب

عواملی که سبب ایجاد و حالت اضطراب شخص می‌شوند و به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: گروه اول، آن دسته عواملی هستند که با اثرگذاری بر روی ساختمان بدن و جسم، موجب اضطراب می گردند، گروه دوم؛ عواملی که برخاسته از طرز تفکر و بینش فرد است و سبب اضطراب درونی می‌گردد.

گروه اول : عوامل جسمی و فیزیکی ،

1- کم کاری یا پرکاری تیروئید[1]

2- نزول شدید قند خون[2]

3- پرکاری مرکز غده فوق کلیوی

4- افزایش هورمون کورتیزول

5- مسمومیت با داروهای محرک

6- قطع ناگهانی این داروها

الف) الکل

ب ) مسکن‌ها :

بسیاری که از اضطراب رنج می برد، در اولین گام باید اطمینان حاصل گردد مبنی بر اینکه اضطراب او مربوط به داروها نباشد؛ چرا که قطع ناگهانی برخی داروها منجر به اضطراب های شدید می‌گردد، از جمله قطع داروهایی از گروه آرام‌بخش‌ها، خواب‌آورها و باربیتوراتها.

7- تومورهای مغزی، در مواردی ممکن است عامل به وجود آورنده اضطراب باشد، به خصوص تومورهای حوالی بطن سوم.

8- بیماریهای مزمن انسداد ریه‌ها

9- مسمومیت با فلزات سنگین

10- بعضی از انواع صرع مربوط به ابتلاء دیانسفال

11- عدم تحمل قرص آسپرین( معانی، 1370، ص 14).

گروه دوم؛ داشتن افکار نامعقول، اصرار فرد بر اینکه ؛

1- چنان چه امور بر وفق مراد نباشند، نهایتاً به بدبختی فرد ختم می‌شود.

2- اعتقاد فرد به اینکه، برای کسب احساس ارزشمندی باید از تمامی جهات کامل و بی نقص باشد.

3- اعتقاد فرد بر اینکه تجارب گذشته به طور مطلق بر رفتار تأثیر می‌گذارد.

4- اعتقاد فرد بر اینکه عوامل خطرناک بیرونی وجود داشته و فرد باید از بروز آنها جلوگیری کند(شفیع آبادی، 1372، ص 11).

[1] Hydo and hypethyoidism

[2] Hypogly cemia