دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل خطی و غیر خطی ایر فویل با دو درجه آزادی در جریان تراکم ناپذیر

 

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

تحلیل خطی و غیر خطی ایر فویل با دو درجه آزادی در جریان تراکم ناپذیر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در این پایان نامه تحلیل خطی و غیر خطی ایر فویل با دو درجه آزادی در جریان تراکم ناپذیر بررسی می گردد. اثرات غیر خطی در آیرو الاستیسیته  به دو دسته اثرات غیر خطی سازه ای و آیرودینامیک طبقه بندی می شوند که در این پایان نامه اثر غیر خطی درجه سه بعنوان یک اثر غیر خطی سازه ای متمرکز مد نظر قرار گرفته است و برای نیرو های آیرودینامیکی از مدل آیرو دینامیک غیر دائم در یک سیال تراکم ناپذیر در  حوزه فرکانس بوسیله تابع تئودرسن  و در حوزه زمان بوسیله تایع وگنر استفاده شده است ، که در حوزه فرکانس به بررسی مسئله در حالت خطی پرداخته شده است  و بوسیله روش P-k سرعت فلاتر برای حالتهای مختلف مورد بررسی در این پایان نامه بدست آمده است،  سپس با در نظر گرفتن ترمهای غیر خطی سازه ای و نیز مدل آیرو دینامیک در حوزه زمان  پدیده نوسانات دامنه محدود ((LCO مورد مطالعه قرارگرفته است، نیروهای آیرو دینامیک در حوزه زمان شامل ترمهای انتگرالی می باشد که وجود این ترمها ما را با یک دستگاه معادله دیفرانسیلی- انتگرالی غیر خطی  روبه رو میکند که حل اینگونه معادلات به آسانی امکان پذیر نمی باشد. در این پایان نامه به ارائه روش برای حل اینگونه معادلات و مقایسه این روش با روشهای ارائه شده توسط سایر محققین پرداخته ایم ودر نهایت رفتار آیروالاستیک  غیر خطی مرتبه سه  نرم شونده وسخت شونده مورد بررسی قرار گرفته شده است. برای ایرفویل با اثر غیر خطی  مرتبه سه نرم شونده نشان داده شده است که سرعت  غیر خطی فلاتر می تواند پایین تر از سرعت فلاتر خطی باشد. نوسانات سیکل محدود در سرعت های بالاتر از سرعت فلاتر خطی برای ایرفویل با اثر غیر خطی مرتبه سه سخت شونده رخ  می دهد. دامنه و فرکانس این نوسانات با استفاده از  روش های بالانس هارمونیکی  ، منیفلد مرکزی و تابع توصیف  بدست آمده و با نتایج حاصل از دو روش جدید مقایسه شده اند .این مقایسه نشان دهنده تطابق مناسب بین نتایج حاصل از چهار روش  مذکور می باشد که تصدیقی است بر تئوریهای ارائه شده در این پایان نامه.

 

کلید واژگان: آیروالاستیسیته ،اثر غیر خطی Cubic ،نوسانات سیکل محدود،روش Perturbation روش تابع توصیف ،روش بالانس هارمونیکی ،روش منیفولد مرکزی

 

 

 

فهرست علائم

 

جستجو در سایت :   


(x) مشتق نسبت به مکان (x)
(&)و(t) مشتق نسبت به زمان (t)
ماتریس تبدیل
تانسور تنش
تانسور کرنش گرین
تانسور کرنش مهندسی
مدول الاستیسیته (یانگ)
مدول برشی
ضریب پواسن
زاوایای اولر
طول المانی در راستای محور اصلی بال( تیر)
l طول بال (تیر)
a ضریب بی بعد فاصله وسط وتر بال تا محور الاستیک
C=2b وتر بال
m جرم واحد طول بال (تیر)
ممان اول جرمی واحد طول بال(تیر)
ممان دوم جرمی واحد طول بال(تیر)
 

 

 

 

r(x,t)

V

بردار سرعت هر نقطه از تیر
r (x,t) تابع برداری شعاع انحنای تیر
مولفه‌های بردار شعاع انحنای تیر
W(x,t) تابع برداری سرعت زاویه‌ای تیر
مولفه‌های بردار سرعت زاویه‌ای تیر
بردار تغییرمکان تیر
انرژی پتانسیل (در بخش سازه) و سرعت جریان آزاد (در بخش آیرودینامیک و معادلات نهایی)
انرژی جنبشی
کار نیروهای غیرپایستار خارجی
به‌ترتیب نیروهای تعمیم‌یافته در جهات
گشتاور پیچشی تعمیم‌یافته حول محور
،، نیروی پسآ، نیروی برآ و گشتاور پیچشی حول محور الاستیک بر واحد طول بال
، ضریب نیروی پسا، ضریب نیروی برآ
چگالی جریان آزاد
توزیع قدرت چرخشی
سرعت فرو ریزش
قدرت چرخشی گردابه
تابع تئودرسن
تابع وگنر
r امین شکل مود خطی در جهت  ()
شکل مودهای خطی خمشی، خمشی و پیچشی تیر
ضرایب زمانی تعمیم یافته وابسته به شکل مودهای خطی خمشی، خمشی و پیچشی تیر

 

  • آیروالاستیسیته[1]

آیروالاستیسیته مبحث مهمی است که در مسایل طراحی سازه هواپیما کاربرد فراوانی دارد.این نام معرف دانشی است که ارتباطات دو طرفه بین آیرودینامیکی و نیروهای الاستیک و تاثیر آنها بر روی سازه را بررسی می کند. انعطاف پذیزی سازه به خودی خود باعث پدیده آیروالاستیسیته  نمی شود.  بلکه  این پدیده وقتی اتفاق می افتد که سازه در اثر نیروهای خارجی آیرودینامیکی تغییر شکل یابد وسپس این تغییر شکلها باعث القای نیروهای آیرودینامیکی جدیدی به سازه شوند و در نتیجه این فرایند ممکن است سازه دچار تغییر شکلهای بسیار بزرگ شود که حتی ممکن است به شکست هم بیانجامد. از طرف دیگر،این تغییر شکلها ممکن است به نحوی باشند که باعث کاهش نیروهای آیرودینامیکی القاشده شوند که در نتیجه این تغییر شکلها کوچک و کوچکتر شده و نهایتا یک پایداری استاتیکی حاصل می شود.پدیده آیروالاستیسیته را می توان به دو صورت استاتیکی ودینامیکی بررسی کرد.که آیروالاستیسیته استاتیک شامل واگرایی[2] و معکوس سیستم کنترل[3] میشود.در آیروالاستیسیته دینامیک رفتار سیستم در حوزه زمان بررسی میشود که در این مبحث نیروهای اینرسی هم  وارد میشود، نمونه هایی از آن شامل پدیده فلاتر وLCO  میباشد.

کولار در مقاله ای ،مسایل آیروالاستیسیته را  با یک مثلث به نام مثلث نیرویی دسته بندی کرد.با توجه به شکل (1)، سه نیروی آیرودینامیکی ،الاستیک و اینرسی (که به ترتیب با حروف I,E,A نشان داده میشود.) در سه راس مثلث زیر قرار داده شده اند.پدیده هایی که فقط به دو نوع نیرو وابسته هستند در بیرون مثلث و با خطوطی به رئوس مربوطه متصل می باشند. اما پدیده هائی که به هر سه نوع نیرو وابسته اند درون مثلث هستند.به عنوان مثال ارتعاشات مکانیکی( که با حرف  V مشخص شده است ) فقط به نیروهای الاستیک واینرسی(I,E)  وابسته است،بنابراین در بیرون مثلث قرار دارد. به طور کلی همانگونه که مشهود است برهمکنش بین نیروهای آیرودینامیکی ونیروی اینرسی  در پایداری دینامیکی[4] بررسی  میشود. برهمکنش بین نیروهای آیرودینامیکی ونیروی الاستیک در مبحث آیروالاستیسیته استاتیک [5]  بررسی  می شود. برهمکنش بین  هر سه نیرو در آیروالاستیسیته دینامیک [6]  مورد بررسی قرار میگیرد.

تعداد صفحه : 147

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***