دانلود پایان نامه : ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعیspx در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا

 

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته

گرایش : مدیریت سیستم های اطلاعاتی

عنوان : ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعیspx در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی

عنوان:ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعیspx در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا

استاد راهنما : آقای دکتر بابک شیرازی

استاد مشاور: آقای حامد فضل الله تبار

 ( تابستان 1393)

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در سازمان بزرگ مقیاس به دلیل گستردگی حیطه مسئله، با واحد ها و ارتباطات زیادی مواجهه هستیم. به کارگیری نظام مبادلات پیمانکاری فرعی(spx[1]) به ارتقای این واحدها کمک میکند و با کاهش هزینه های سرمایه گذاری و جلوگیری از گسترش بی رویه واحدها و بعضاً با تعطیل کردن پاره ای از بخش­های خط تولید و سپردن کار تولید قطعه ها و حتی بخش طراحی و مونتاژ کالا به واحدهای دیگر، حجم تولید را تا چند برابر افزایش می­دهند و می توانند بیشترین نوآوری و تنوع را به تولیدات خود بدهند. این سازمان ها امروزه به سمت معماری سرویس گرا روی آورده اند، که رویکردی برای سرعت بخشیدن در انجام فرآیندهای سیستم اطلاعاتی و بهبود یکپارچگی می باشد. در این تحقیق،یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعی درسازمان بزرگ مقیاس سرویس گرا که ارتباط واحدها از طریق سرویس می باشد ارائه شده است تا برنامه ریزی و مدیریت واحدها تسهیل یابد و بدین ترتیب کار سازمان سریع تر و دقیق تر انجام شود.

کلمات کلیدی: سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا، نظام مبادلات پیمانکاری فرعی(SPX)، چارچوب استراتژیک

 

فهرست رئوس مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق1

1-1 مقدمه2

1-2 طرح مسئله2

1-3 مفروضات3

1-4 اهداف تحقیق3

1-5 محدوده پایان نامه4

1-6 مراحل انجام تحقیق 4

1-7 ساختار پایان نامه 6

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق7

2-1 مقدمه8

2-2 نظام مبادلات پیمانکاری فرعی8

2-2-1 تعریف نظام مبادلات پیمانکاری فرعی8

2-2-2 شرایط تاسیس یکSPX  11

2-2-3 خدمات SPX ها11

2-2-4 مزایای پیمانکاری فرعی صنعتی11

2-2-5 خدمات مورد انتظار از یک مرکز اطلاعاتی SPX 12

2-2-6 سازمان بزرگ مقیاس13

2-3 تعریف معماری سرویس گرا13

2-4 تعریف سرویس 15

2-5 سرویس های وب 16

2-6 مفاهیم مهم سرویس گرایی17

2-6-1چگونه سرویسها منطق را محصور میکنند18

2-6-2 چگونه سرویس ها از وجود یکدیگر مطلع می شوند19

2-6-3 چگونه سرویس ها با هم ارتباط برقرار می کنند19

2-6-4 چگونه سرویسها طراحی می شوند19

2-6-5 توصیفات سرویسها 20

2-7  ویژگی های معماری سرویس گرا 20

2-8  تعریف گذرگاه سرویس 22

2-8-1 مسیریابی و مقیاس پذیری23

2-8-2 تبدیل پروتکل انتقال24

2-8-3 تبدیل پیام25

2-8-4 ویژگی ها و مزایای گذرگاه سرویس26

2-8-5  اجزای گذرگاه سرویس27

2-9 انگیزه ی حرکت سیستم های تولیدی به سمت معماری سرویس گرا29

2 -10 تعریف برون سپاری 31

2-10-1 عوامل تاثیر گذار بر برون سپاری 32

2-10-2 دلایل عمده برون سپاری34

2-10-3  معایب برون‌سپاری35

2-10-4  تعریف برون سپاری استراتژیک 36

2-10- 5  کارهای انجام شده در ارتباط با برون سپاری 36

2-11 سیستم اطلاعاتی40

2-12 کارهای انجام شده د ر ارتباط با به کارگیری سیستم اطلاعاتی در یکپارچگی واحد های مختلف تولید41

2-13 نتیجه گیری45

فصل سوم: روش تحقیق46

3-1 مقدمه47

3-2  نگاه کلی و هدف از ارائه مدل پیشنهادی47

3-3 رویکرد کنترلی برای تعامل سرویس های استخراج شده در سیستم اطلاعاتی پیشنهادی49

3 -4 متدولوژی SOMA در طراحی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا53

3-4-1 فاز شناسایی سرویس ها در متدولوژی SOMA53

3-4-1-1 تکنیک سرویس – هدف  54

3–4- 1-2  تکنیک تجزیه دامنه55

3–4- 1-3 تجزیه و تحلیل دارایی های موجود 55

3-5 راهکارپیشنهادی: طراحی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا56

3-5-1  شناسایی سرویس های سیستم اطلاعاتی با استفاده ازمتدولوژیSOMA56

3-5-2روند جریان اطلاعات در سیستم اطلاعاتی سرویس گرا60

3-6 مدلسازی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا با  استفاده از زبان UML74

3 -7 الگوی راه حل پیشنهادی متدولوژی   SOMAبرای استفاده در سیستم های اطلاعاتی81

3-8 برنامه ریزی استراتژیک سیستم اطلاعاتی85

3-9 نتیجه گیری 88

فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق89

4-1 مقدمه90

4-2 مطالعه موردی – شرکت ایران خودرو90

4-3 طراحی سیستم اطلاعاتی سرویس  گرا برای شرکت ایران خودرو93 جستجو در سایت :   

4 – 3- 1 مدل فرایند ورود کاربران  ایران خودرو به سیستم اطلاعاتی خودرو94

4 -3- 2مدل فرایند نظارت واحد تدارکات ایران خودرو بر موجودی انبار (مواد اولیه).96

4 -3- 3 مدل فرایند درخواست قطعه از انبار ایران خودرو97

4 -3- 4 مدل فرایند اجرای محصول درخواستی مشتری ایران خودرو99

4 -3- 5 مدل فرایند پرداخت مشتری  101

4 -3- 6 مدل فرایند تحویل محصولات به مشتریان ایران خودرو 102

4 -3-7 مدل فرایند خدمات پس از فروش مشتریان ایران خودرو 102

4 – 4 مشخصه سرویس ها در سیستم اطلاعاتی سرویس گرا 104

4 – 5 تدوین راهبردها در راستای سیستم اطلاعاتی، با استفاده از ماتریس SWOT 105

4 – 6 تحلیل استراتژیک سیستم اطلاعاتی سرویس گرا برای شرکت ایران خودرو107

4-7 فرآیند تحلیل سلسه مراتبی AHP113

4-8 نتیجه گیری116

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات117

5-1 خلاصه تحقیق118

5-2 بررسی مزایای رهیافت پیشنهادی118

5-3 محدودیت ها و زوایای پوشش داده نشده119

5-4 اقدامات آتی120

ضمائم و پیوست ها 121

ضمیمه 1- کدهایWSDL مربوط به مشخصه سرویس احراز هویت 122

ضمیمه 2- کدهای WSDL مربوط به مشخصه سرویس پرداخت آنلاین 126

ضمیمه 3- کدهای WSDL مربوط به مشخصه سرویس صدور فاکتور129

ضمیمه 4- کدهای WSDL مربوط به مشخصه سرویس رفع مشکل فراموش کردن رمز عبور 134

ضمیمه 5- کدهای WSDL مربوط به مشخصه سرویس بررسی وضعیت پرداخت صورتحساب.. 138

منابع و مآخذ142

فهرست جداول

جدول 2-1  محرکهای چندگانه برون سپاری 33

جدول 3-1 اهداف– زیر اهداف 57

جدول 3-2 تجزیه دامنه سیستم اطلاعاتی 59

جدول4-1عملیات مربوط با هرسرویس کاری سیستم اطلاعاتی سرویس گرابرای شرکت ایران خودرو 104

جدول 4-2 ماتریس SWOT مطالعه موردی 109

جدول 4-3 مقایسه زوجی بین سرویس های دانه ریز مربوط به سرویس دانه درشت نظارت واحد تدارکات بر موجودی انبار 114

جدول4-4 وزن دهی سرویس های مربوط به سرویس دانه درشت نظارت واحد تدارکات بر موجودی انبار 115

جدول4-5 لیست اولویت بندی سرویس های دانه درشت 115

فهرست تصاویر و نمودار

شکل 1-1 مراحل انجام تحقیق 5

شکل 2-1 مدل انجام پیمانکاری فرعی صنعتی بین صنایع کوچک و بزرگ 10

شکل 2-2 محصورسازی اندازه های مختلفی از منطق توسط سرویس 18

شکل 2-3 ارتباط بین برنامه های کاربردی مختلف در ESB 23

شکل 2-4 ارتباط غیر مستقیم بین برنامه های کاربردی با استفاده از قابلیت مسیریابی پیام ESB 24

شکل 2-5 برقراری ارتباط بین برنامه های کاربردی با پروتکل های انتقال مختلف با استفاده از پیاده سازی گذرگاه سرویس سازمانESB 25

شکل 2-6 با استفاده ازESB برنامه های کاربردی می توانند حتی زمانی که فرمت پیام ها و پروتکل های ارتباطی متفاوت دارند، با یکدیگر تعامل داشته باشند26

شکل 2-7 اجزای منطقی تشکیل دهنده ESB 28

شکل 3-1 روند انجام کار 49

شکل 3-2 ارکسترازیسیون سرویس های سیستم اطلاعاتی سرویس گرا 51

شکل 3-3 فلوچارت روند جریان اطلاعات ورود کاربر به سیستم اطلاعاتی و ثبت اطلاعات کاربر 62 

شکل 3-4 فلوچارت روند جریان اطلاعات نظارت واحد تدارکات بر موجودی انبار 63

شکل 3-5 فلوچارت روند جریان اطلاعات درخواست قطعه از انبار 65

شکل 3-6 فلوچارت روند جریان اطلاعات اجرای محصول درخواستی 67

شکل 3-7 فلوچارت روند جریان اطلاعات پرداخت مشتری 69

شکل 3-8 فلوچارت روند جریان اطلاعات تحویل محصول به مشتری 71

شکل 3-9 فلوچارت روند جریان اطلاعات پشتیبانی مشتری 73

شکل 3-10 نمودار use case احراز هویت و مدیریت ورود کاربران به سیستم اطلاعاتی 75

شکل 3-11 نمودار use case نظارت واحد تدارکات بر موجودی انبار 76

شکل 3-12 نمودار use case درخواست قطعات مورد نیاز واحد تولید از انبار (مواد اولیه)77

شکل 3-13 نمودار use case اجرای محصول درخواستی مشتری 78

شکل 3-14 نمودار use case مدیریت هزینه ی سفارشات اجرا شده79

شکل 3-15 نمودار use case تحویل محصول به مشتری80

شکل 3-16 نمودار use case پشتیبانی مشتری81

شکل 3-17 سرویس های سیستم اطلاعاتی سرویس گرای spx 83

شکل 3-18 الگوی راه حل ESB برای استفاده از سرویس های سیستم اطلاعاتی در سازمان 85

شکل4-1 حوزه ی فعالیت های برون سپاری شرکت ایران خودرو92

شکل 4-2 فلوچارت ورود و ثبت اطلاعات کاربران ایران خودرو در سیستم اطلاعاتی 95

شکل 4-3 فلوچارت نظارت واحد تدارکات ایران خودرو بر موجودی انبار(مواد اولیه)96

شکل 4-4 فلوچارت درخواست قطعه از انبار 98

شکل 4-5 فلوچارت اجرای محصول درخواستی مشتری ایران خودرو 100

شکل 4-6 فلوچارت پرداخت مشتریان ایران خودرو 101

شکل 4-7 فلوچارت تحویل سفارش به مشتریان ایران خودرو 102

شکل 4-8 فلوچارت پشتیبانی مشتریان  ایران خودرو 103

شکل 4-9 نمودار سلسله مراتب سرویس ها 114

فصل اول

مقدمه و کلیات تحقیق

1–1  مقدمه

سازمان بزرگ مقیاس از واحدها، محصولات و سرویس های متنوع زیادی تشکیل شده است. این واحدها زیر ساخت مختلف دارند که دارای سرویس های مختلفی هستند. به منظور ارتقای کیفیت کالاها و افزایش میزان تنوع کالا و نو آوری سازمان های بزرگ مقیاس می توانند از پیمانکاری فرعی صنعتی، به عنوان یکی از روشهای تامین سفارشهای تولیدی از بیرون، استفاده کنند. هدایت و کنترل سازمان بزرگ مقیاس و پیچیده نیاز به پیروی از یک چارچوب و برنامه منسجم دارد. امروزه سیستم های سرویس گرا با توجه به امکان استفاده در محیط های مختلف و عدم وابستگی به فناوری خاص، وجود سیستم های بزرگ مقیاس پویا با نیازهای متغیر، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. معماری سرویس گرا به دلیل سرعت در پیاده سازی برنامه کاربردی سازمان را به سمت توزیع شدگی و مدیریت صحیح منابع پیش می برد. معماری سرویس گرا امکان ایجاد یکپارچگی بین برنامه واحدها بدون وابستگی به سکو و فناوری پیاده سازی را فراهم می کند. ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای این رویکرد به دلیل نیاز به زمان و هزینه زیاد، برای سازمان هایی مناسب است که ناهمگن بوده و دارای توزیع شدگی زیاد هستند. معماری سازمانی مجموعه ای ازفراورده ها است که عناصر زیرساختی سازمان و روابط این عناصر با هم را معرفی می کند و سازمان را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار میدهد.

1– 2 طرح مسئله

سازمان بزرگ مقیاس به دلیل داشتن واحدهای گوناگون، تعداد و تنوع زیاد محصول و سرویس ها و ارتباط پیچیده و محیط پویا و رقابتی نیاز به برنامه ریزی استراتژیک دارد زیرا برنامه ریزی استراتژیک یکی از عوامل اصلی یکپارچگی کسب و کار و فناوری اطلاعات وحصول مزیت رقابتی می باشد تا براساس برنامه تهیه شده بسوی اهداف مورد نظر به پیش رود وهمواره ناظر برحرکت خودباشد تا انحرافات احتمالی راشناسایی وتعدیل کند. مدل عملی برنامه ریزی استراتژیک برای سازمانهایی است که ارتباط واحدها از طریق سرویس گرایی می باشد. سازمانها به منظور حفظ خود در بازارهای رقابتی همواره در حال رشد و تغییر کسب و کار خود هستند. بنابراین بایستی سیستم های اطلاعاتی خود را به گونه ای انتقال و ارتقا دهند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای بازار و تغییرات زیاد فناوری باشند. این مدل دو دیدگاه فنی و استراتژیک را در خود هماهنگ و یکپارچه می سازد. استفاده از چارچوب و معماری سازمانی راهکار مفیدی برای برنامه ریزی، مدیریت و یکپارچگی واحدها می باشد. برنامه ریزی استراتژیک موجب می شود تا کار واحدها و سازمان سریع تر انجام شود و پیش برود. این برنامه باید آینده نگر و محیط گرا باشد بطوری که ضمن شناسایی عوامل وتحولات محیطی، در یک افق زمانی بلند مدت تأثیرآنها بر سازمان ونحوه تعامل سازمان باآنها را مشخص کند. چارچوب استراتژیک موجب تسهیل فرایند برنامه ریزی استراتژیک و شناسایی رقبا، مشتریان، تأمین کنندگان، محصولات و موجب شناسایی سطوح کیفی و رقابتی رقبا و بهبود عملکرد می شود.

در این تحقیق، یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعی (spx) در سازمان بزرگ مقیاس سرویس گرا که ارتباط واحدها از طریق سرویس می باشد ارائه شده است تا برنامه ریزی و مدیریت واحدها تسهیل یابد و بدین ترتیب کار سازمان سریع تر و دقیق تر انجام شود.

تعداد صفحه :162

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***