ارزیابی درمان جدید ادم ماکولای دیابتی | بیماری

شرکت داروسازیAmpioیافته ها به درد بخور کارآزمایی OptimEyesرو واسه ادم ماکولای دیابتی اعلام کرد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر داروی خوراکی Optinaواسه درمان ادم ماکولای دیابتی بود.

ادم ماکولای دیابتی یکی از مشکلات تقریباً شایع مریضی دیابت است که حدود ۳۰ درصد از افراد دیابتی بالای بیست سال به اون گرفتار هستن. ویژگی این آسیب  از دست دادن بینایی مرکزیه که معمولاً به شکل تاری دید درناحیه مرکزی تصاویر خودنمایی می کنه این حالت به دلیل تجمع مایع در ناحیه ماکولا در شبکیه  بروز می کنه.

داروی Optinaاز راه   تقویت  رابطه  بین سلولها و درنتیجه جلوگیری از نشست مایع از غشاء سلولها دلیل  درمان ادم ماکولای دیابتی می شه.

محققان به این نتیجه رسیدن مصرف داروی خوراکی Optinaبه طور کاملً ایمنه وهیچکدام از افراد  شرکت  کننده  دراین کارآزمایی مشکلات جانبی خاصی رو با مصرف این دارو تجربه نکردن.

علاوه بر این  خیلی از شرکت  کنندگان بهبود زیادی رو در بینایی خود گزارش کردن و معاینات نشون میده تورم  شبکیه  در این افراد بهبود پیدا کرده. این کارآزمایی  درمراحل اولیه  است اما اگه موفقیت اون به اثبات برسه به درمانهای جدیدی واسه ادم ماکولای دیابتی منجر می شه.

 وقتی که این کارآزمایی تکمیل شه بررسی یافته های بطورکامل انجام می شه، شرکت داروسازی Ampioمی خواد یافته های این کارآزمایی رو واسه دریافت تاییدیه از سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) به این سازمان ارائه  دهد.

منبع : diabetestma.org