فیزیک

دانلود پایان نامه ارشد: امکان سنجی تولید جمعیت وارون در گرافن

 

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک

گرایش : اپتیک و لیزر

عنوان : امکان سنجی تولید جمعیت وارون در گرافن

(بیشتر…)

توسط admins، قبل
فیزیک

دانلود پایان نامه دکتری : بررسی ساختار هسته ها از دیدگاه مدل شبه کوارکی

 

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع دکتری رشته فیزیک

گرایش : هسته ای

عنوان : بررسی ساختار هسته ها از دیدگاه مدل شبه کوارکی

(بیشتر…)

توسط admins، قبل
فیزیک

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه چگالی تراز هسته ­ای با استفاده از مدل لایه ­ای

 

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک هسته ای

عنوان : مطالعه چگالی تراز هسته ­ای با استفاده از مدل لایه ­ای

(بیشتر…)

توسط admins، قبل
فیزیک

پایان نامه ارشد: لایه نشانی نیترید آلومینیوم روی زیرلایه استیل 304 به وسیله دستگاه پلاسمای کانونی

 

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک

گرایش : اتمی مولکولی

عنوان : لایه نشانی نیترید آلومینیوم روی زیرلایه استیل 304 به وسیله دستگاه پلاسمای کانونی

جستجو در سایت :    [do_widget id=search-2]

(بیشتر…)

توسط admins، قبل
فیزیک

پایان نامه ارشد: قید­های آزمون رانش انتقال به سرخ کیهانی روی مدل­های انرژی تاریک

 

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک نظری

گرایش : کیهان شناسی

عنوان : قید­های آزمون رانش انتقال به سرخ کیهانی روی مدل­های انرژی تاریک

(بیشتر…)

توسط admins، قبل
فیزیک

پایان نامه ارشد: سنتز نانوکامپوزیت سیلیکا آئروژل و نانو ذرات فریت کبالت و بررسی ویژگی ­های مغناطیسی آن

 

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک

عنوان : سنتز نانوکامپوزیت سیلیکا آئروژل/نانو ذرات فریت کبالت و بررسی ویژگی ­های مغناطیسی آن

(بیشتر…)

توسط admins، قبل
فیزیک

پایان نامه ارشد: تخمین امواج بلند ناشی از عبور چرخندهای هواشناسی در سواحل بابلسر

 

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک دریا

عنوان : تخمین امواج بلند ناشی از عبور چرخندهای هواشناسی در سواحل بابلسر

(بیشتر…)

توسط admins، قبل
فیزیک

پایان نامه ارشد: بررسی تصاویر میکروسکوپ گمانه روبشی با استفاده از تبدیل موجک

 

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک

گرایش : اتمی و مولکولی

عنوان : بررسی تصاویر میکروسکوپ گمانه روبشی با استفاده از تبدیل موجک

(بیشتر…)

توسط admins، قبل
فیزیک

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی اثر دما بر سطح مقطع پراکندگی ذرات نانو فلزی

 

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک

گرایش : اتمی - مولکولی

عنوان : بررسی اثر دما بر سطح مقطع پراکندگی ذرات نانو فلزی

(بیشتر…)

توسط admins، قبل
فیزیک

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه مدل‌های انرژی تاریک در کیهان شناسی برنز دیکی

 

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک

گرایش : نجومی

عنوان : مطالعه مدل‌های انرژی تاریک در کیهان شناسی برنز دیکی

(بیشتر…)

توسط admins، قبل